Year

 Name of the Student

GPAT Rank

 

 

 

2016

Aishika Datta

178

 Mainak Chatterjee

229

Indira Saha

734

Priyanka De

834

Aheli Mukherjee

1489

Soumya Guha

1436

Debanjana Das

1963

Debalina Datta

1936

Evana Patra

2045

Himadrija Chatterjee

2148

 

 

 

        

 

       2017

Soumadri Chakrabarty

366

Rudradip Das

387

Tanmoy Saha

777

Rajshekhar Roy

1020

Arpita Ghosal

1285

Sampita Pal

1477

Soham Chatterjee

1479

Sajjaman Halder

1554

Rajdeep Saha

1622

Swati Abat

1683

Anjali Mondal

1740

Tanaya Palit

1892

Saurav Chakrabarty

1894

Anurag T K Baidya

1935

 Sanu Praharaj

2040

Sakshar Saha

2309

Gourab Dey

2312

Rajdeep De

2314

Sayani Banerjee

2365

 

 

             2018

Indrajit Thakur

400

Deep Rohan Chatterjee

660

Arnab Sarkar

849

Rashmita Biswas

1052

Kaustav Pal

1227

Anindya Sundar Das

1288

Kaberi Chatterjee

2084

Swagata Bakshi

2284

Avinanda Dey

2773

 

 

             2019

Pritha Jana

659

Niyati Jain

714

Srijita Sen

781

Semanti Paul

884

Abhijit Das

1177

Adrija Jha

1680

Ritusree Bag

8750

 

 

             2020

Subhankar Saha

25

Srijit Ghosh

276

Debrupa Dutta

1350

Sk Alamgir Hasan

1484

Biswadip Chakrabarty

3061

Teasha Chakrabarty

6818